با معرفی کد فعال کردن کش و افزایش سرعت سایت وردپرس با شما هستیم زمانی که کاربر وارد سایت شما میشود و از یک صفحه ای به صفحه ی دیگر میرود نیاز ضروری نیست که فایل های ثابت را هی لود و بارگزاری نماید با استفاده از کد زیر فقط یکبار در مرورگر فرد بارگزاری شده و زمانی که در صفحات وب سایت شما در حال وب گردی است از کش مربوطه استفاده میکند که این امر سبب لود فوق العاده در سرعت وب سایتتان میشود و بر روی سئو وب سایت شما اثر مثبتی دارد

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر  > function.php بروید و کد زیر را اضافه و ذخیره کنید

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
ExpiresDefault "access plus 2 days"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

۲- در کد بالا مقدار باقی ماندن المان ها در کش طبق کد access plus 1 year یک سال است که میتوانید به ماه ، روز و ساعت نیز تغییر دهید

امیدوارم مورد استفاده شما این آموزش وردپرس قرار گرفته باشه ? موفق و پیروز باشید

  پیش فرض کردن ویرایشگر html به جای ویرایشگر دیداری