با معرفی کد تغییر نام نقش کاربری در وردپرس با شما هستیم در این مطلب از سری آموزش های وردپرس میخواهیم نقش های کاربران که شامل : مشترک ، مشارکت کننده ، نویسنده ، ویرایشگر و مدیر میباشد را تغییر نام داده و نام دلخواه خود را وارد کنیم

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر  > function.php بروید و کد زیر را اضافه و ذخیره کنید

function wps_change_role_name() {
  global $wp_roles;
  if ( ! isset( $wp_roles ) )
    $wp_roles = new WP_Roles();
  $wp_roles->roles['contributor']['name'] = 'Owner';
  $wp_roles->role_names['contributor'] = 'Owner';      
}
add_action('init', 'wps_change_role_name');

۲- در کد بالا در خط ۵ و ۶ نقش اصلی ما contributor میباشد که به owner تغییر نام پیدا کرده است که طبق الگوی بالا میتوانید برای بقیه موارد نیز این تغییرات را اعمال نمایید

مدیر : Administrator

ویرایشگر سایت : Editor

نویسنده : Author

مشارکت کننده :Contributor

مشترک : Subscriber

به راحتی میتوانید نقش های کاربری را تغییر دهید و نام های اختصاصی خود را وارد کنید

امیدوارم مورد استفاده شما این آموزش وردپرس قرار گرفته باشه ? موفق و پیروز باشید

  کد نمایش آخرین نوشته های هر نویسنده در وردپرس