با آموزش و معرفی کد وردپرس حذف منو از پیشخوان یا مدیریت وردپرس با شما هستیم اگر میخواهید منو را از پنل مدیریتی به هر دلیلی حذف نمایید میتوانید از کد زیر استفاده نمایید با این آموزش با ما همراه باشید

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر  > function.php بروید و کد زیر را اضافه و ذخیره کنید

function custom_menu_page_removing() {
  remove_menu_page( ‘$menu_slug’ );
}
add_action( 'admin_menu', 'custom_menu_page_removing' );

۲- با اضافه کردن کد بالا مشاهده میکنید که منو به راحتی حذف شده اما از طریق وارد کردن ادرس هر بخش قابل رویت است اگر میخواهید لینک های هر بخش را نیز غیر فعال کنید از کد زیر استفاده کنید

function remove_menus(){
 remove_menu_page( 'index.php' );         //پیشخوان
 remove_menu_page( 'edit.php' );          //نوشته ها
 remove_menu_page( 'upload.php' );         //رسانه ها
 remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' );  //برگه ها
 remove_menu_page( 'edit-comments.php' );     //دیدگاه ها
 remove_menu_page( 'themes.php' );         //نمایش
 remove_menu_page( 'plugins.php' );        //افزونه ها
 remove_menu_page( 'users.php' );         //کاربران
 remove_menu_page( 'tools.php' );         //ابزار ها
 remove_menu_page( 'options-general.php' );    //تنظیمات
}
add_action( 'admin_menu', 'remove_menus' );

۳- برای حذف زیر منو میتوانید از کد زیر استفاده کنید

remove_submenu_page( $menu_slug, $submenu_slug );

۴- در کد بالا به جای $menu_slug لینک منو را وارد کنید و به جای $submenu_slug لینک ساب منو را وارد کنید به مثال زیر توجه کنید . میخواهیم ساب منو فهرست ها از منوی نمایش را حذف نماییم

add_action( 'admin_menu', 'adjust_the_wp_menu', 999 );
function adjust_the_wp_menu() {
 $page = remove_submenu_page( 'themes.php', 'nav-menus.php' );

به همین راحتی توانستید منو  و زیر منو را از پیشخوان یا مدیریت وردپرس حذف نمایید

امیدوارم مورد استفاده شما این آموزش وردپرس قرار گرفته باشه ? موفق و پیروز باشید

  کد نمایش زمان گذشته از زمان انتشار در وردپرس