در این آموزش با معرفی غیرفعال کردن نظرات در پست‌های قدیمی وردپرس با شما هستیم اگر وب سایتی دارید که میخواهید بخش نظرات بعد از یک مدت خاصی غیر فعال شود و فقط برای محتویاتی نظر ارسال شود که طی بازه زمانی که خود تعیین کردید از کد زیر استفاده کنید

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر  > function.php بروید و کد زیر را اضافه و ذخیره کنید

function close_comments( $posts ) {
if ( !is_single() ) { return $posts; }
if ( time() - strtotime( $posts[0]->post_date_gmt ) > ( 30 * 24 * 60 * 60 ) ) {
$posts[0]->comment_status = 'closed';
$posts[0]->ping_status = 'closed';
}
return $posts;
}
add_filter( 'the_posts', 'close_comments' );

۲- در کد بالا به جای ۶۰*۶۰*۲۴*۳۰ که نمایانگر یک ماه است میتوانید بازه زمانی خود را مشخص کنید

امیدوارم مورد استفاده شما این آموزش وردپرس قرار گرفته باشه ? موفق و پیروز باشید

  کد نمایش زمان گذشته از زمان انتشار در وردپرس