با آموزش و معرفی کد نمایش نظرات فقط برای نویسنده آن مطلب  با شما هستیم وردپرس این ویژگی را دارد که چندین نویسنده با هم در یک سایت مطلب منتشر کنند و اگر دیدگاه یا نظری ارسال شد تمامی نویسنده ها میتوانند ان دیدگاه را مشاهده کنند اما این روند حرفه ای نیست ، توسط کد زیر میتوانید نظرات را محدود به دیدن همان نویسنده کنید که مطلب را منتشر کرده است و دیگر نویسندگان فقط نظرات مربوط به پست های خود را میتوانند مشاهده و پاسخگو باشند

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر  > function.php بروید و کد زیر را اضافه و ذخیره کنید

function ghalebkade_show_comment_towriter($clauses)
{
  if (is_admin()) {
    global $user_ID, $wpdb;
    $clauses['join'] = ", wp_posts";
    $clauses['where'] .= " AND wp_posts.post_author = " . $user_ID . " AND wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID";
  };
  return $clauses;
}
 
if (!current_user_can('edit_others_posts')) {
  add_filter('comments_clauses', 'ghalebkade_show_comment_towriter');
}

خیلی راحت توانستید با کد نمایش نظرات فقط برای نویسنده آن مطلب را فعال کنید و وب سایت خود را سفارشی تر و حرفه ای تر کنید

امیدوارم مورد استفاده شما این آموزش وردپرس قرار گرفته باشه ? موفق و پیروز باشید

  کد تعداد مطالب دسته بندی در وردپرس