در این پست وردپرسی با آموزش چگونگی دریافت مطالب یک وب سایت با استفاده از RSS را بررسی میکنیم و خواهیم دید چگونه با استفاده از کد میتوانیم RSS سایت های دیگر را در هر جای وب سایت به نمایش دراوریم برای شروع کار مراحل زیر را به درستی انجام دهید

۱- وارد پیشخوان خود شده و وارد نمایش > ابزارک > RSS را انتخاب کنید

۲- این قابلیت به صورت پیش فرض وجود دارد اما اگر وجود نداشت کد زیر را در هر جایی که مد نظر شماست وارد کنید

<?php include_once(ABSPATH.WPINC.'/feed.php');
  $rss = fetch_feed('https://www.ghalebkade.com/feed/');
  $maxitems = $rss->get_item_quantity(6);
  $rss_items = $rss->get_items(, $maxitems);
?>
 <ul>
<?php if ($maxitems == ) echo '<li>مطلبی یافت نشد!</li>';
  else
 
   foreach ( $rss_items as $item ) : ?>
    <li>
 <a href='<?php echo $item->get_permalink(); ?>'
 title='<?php echo 'ارسال شده در : '.$item->get_date('j F Y | g:i a'); ?>'>
<?php echo $item->get_title(); ?></a>
   </li>
<?php endforeach; ?>
 </ul>

۳- در خط دوم ادرس وب سایتی که می خواهید rss ان نمایش داده شود وارد کنید و در خط سوم تعداد مطالب را میتوانید مشخص کنید که به طور مثال بر روی ۶ میباشد .

امیدوارم این پست آموزش وردپرس مفید قرار گرفته باشد 🙂

  کد تغییر طول ادامه مطلب در وردپرس