در این آموزش وردپرس با استفاده از کد میخواهیم مطالب مرتبط با استفاده از تگ یا برچسب را نمایش دهیم همانظور که میدانید مطالب مرتبط را میتوان با استفاده از دسته بندی یا برچسب ها نمایش داد که با معرفی کد ساده ای میخواهیم با استفاده از برچسب های مرتبط مطالب را نمایش دهیم

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر بروید و کد زیر را در محل مورد نظر خود ذخیره کنید

<?php
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
  $tag_ids = array();
  foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
 
  $args=array(
    'tag__in' => $tag_ids,
    'post__not_in' => array($post->ID),
    'showposts'=>8,
    'caller_get_posts'=>1
  );
  $my_query = new wp_query($args);
  if( $my_query->have_posts() ) {
    echo '<ul>';
    while ($my_query->have_posts()) {
      $my_query->the_post();
    ?>
      <li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="پیوند دائمی به 
<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
    <?php
    }
    echo '</ul>';
  }
}
 wp_reset_query();
?>

۲- در کد بالا showposts=8 میباشد که تعداد مطالب را نمایش میدهد که میتوانید بسته به نیاز خود ان را تغییر دهید

امیدوارم این آموزش وردپرس مورد استفاده شما قرار گرفته باشد . موفق و پیروز باشید  🙂

 

  کد انتقال کاربر به صفحه خاص بعد از ورود به وردپرس