در این آموزش وردپرس قصد معرفی کد نمایش مطالب امروز در وردپرس را داریم و اگر میخواهید مطالبی که امروز منتشر کردید را نمایش دهید و مناسب وب سایت هایی است که مطالب زیادی در روز تولید میکنند با استفاده از کد زیر میتوانید اینکار را انجام دهید

۱- کد زیر را در حلقه ی مربوطه قرار دهید

<?php
$current_day = date('j');
query_posts('day='.$current_day);
if (have_posts()) :
   while (have_posts()) : the_post(); ?>
     <a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a>
 
       <?php the_content(__('')); ?>
 
<?php
   endwhile;
endif; ?>

۲- برای نمایش پست های روزانه تان کافیست از کد زیر در محل مورد نظر خود استفاده کنید

<?php
$today = date("Y-m-d H:i:s"); //Today's date
$daysago = date("Y-m-d H:i:s",strtotime(date('Y-m-j H:i:s')) - (1 * 24 * 60 * 60)); //Today - 1 day
 
$numposts = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_date BETWEEN '$daysago' AND '$today'");
 
if ($numposts >0) {
  echo $numposts.' posts published today';
} else {
  echo "هیچ مطلبی امروز ارسال نشده است";
?>

به همین راحتی توانستید مطالب امروز وب سایت خود را به نمایش بگذارید

امیدوارم این آموزش وردپرس مورد استفاده شما قرار گرفته باشد . موفق و پیروز باشید:)

  کد تغییر آدرس جستجوی پیش فرض در وردپرس