در این پست به معرفی کد پربازدیدترین مطالب یک ماه پیش در وردپرس میپردازیم برای نمایش تعداد بازدید از افزونه ی wp-postview استفاده میشود اما با استفاده از کد زیر میتوانیم پر بازدید ترین مطالب را نمایش دهیم

۱- وارد داشبورد خود شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر  بروید و کد زیر را در صفحه ای که میخواهید پربازدیدترین مطالب یک ماه پیش نمایش داده شوند قرار داده و ذخیره کنید

<ul>
<?php 
$args = array(
  'date_query' => array(
    array(
      'column' => 'post_date_gmt',
      'after' => '1 month ago',
    ),
  ),
  'post_type' => 'post',
  'posts_per_page' => 30,
  'orderby' => 'meta_value_num',
  'meta_key' => 'views',
  'order' => 'DESC',
   
);
$my_query = new WP_Query( $args );
while ($my_query->have_posts()):
$my_query->the_post();
$do_not_duplicate = $post->ID; ?>
<?php $views = get_post_meta($post->ID, 'views', true); ?>
 
<li><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a> <?php echo $views; ?></li>
<?php endwhile; ?>
</ul>

به همین راحتی توانستید پر بازدیدترین مطالب یک ماه پیش را به نمایش بگذارید

امیدوارم مورد استفاده شما این آموزش وردپرس قرار گرفته باشه ? موفق و پیروز باشید

  غیرفعال کردن قابلیت جستجو در وردپرس