در حالت کلی واحدهای پولی مختلفی در قسمت پیکربندی ووکامرس از قبل مشخص شده است اگر شما بخواهید یک واحد پولی جدیدی به وردپرس خود اضافه نمایید کافیست این آموزش وردپرس را دنبال کنید تا بتوانید به صورت بی نهایت واحد پولی به فروشگاه ووکامرسی خود اضافه کنید
برای اضافه کردن واحد پولی جدید ابتدا وارد پیشخوان وردپرس خود شوید و سپس به قسمت ووکامرس بروید بعد از آن بر روی گزینه پیکربندی کلیک کنید
از قسمت تب همگانی می توانید به پیکربندی واحد پولی خود بپردازید

 

برای اینکه واحد پولی جدید خود را در این قسمت مشاهده نمایید کافیست کد زیر را به قسمت فانکشن قالب خود اضافه کنید

ابتدا وارد پیشخوان شوید و به مسیر نمایش > ویرایشگر  > function.php بروید و کد زیر را اضافه و ذخیره کنید

add_filter( 'woocommerce_currencies', 'add_my_currency' );

function add_my_currency( $currencies ) {
   $currencies['ABC'] = __( 'تومان', 'woocommerce' );
   return $currencies;
}

add_filter('woocommerce_currency_symbol', 'add_my_currency_symbol', 10, 2);

function add_my_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) {
   switch( $currency ) {
     case 'ABC': $currency_symbol = 'تومان'; break;
   }
   return $currency_symbol;
}

در قسمت بالا واحد پولی جدید برای ووکامرس تعریف شده است و در قسمت دوم سیمبل یا نشانه واحد پولی مشخص شده است
بعد از ثبت و ذخیره به قسمت پیکربندی بروید و واحد پول جدید خود را از لیست انتخاب نمایید

 

  فروش مال غیر توسط وب سایت bia2file.ir