جهت واريز مبلغ براي ارائه خدمات از سايت قالب کده ، فرم زير را بطور صحيح تکميل نماييد . رسيد عمليات پرداخت به آدرس ايميل شما ارسال خواهد شد.
بعد از واریز مبلغ کد پیگیری را یادداشت کرده و برای ما ارسال نمایید
( ریال )

شما مي توانيد با استفاده از کليه کارت هاي بانکي عضو شتاب ، عمليات پرداخت را سريع و مطمئن از طريق درگاه بانک ملت انجام دهيد.