130,000 تومان

چنانچه در هنگام نصب و راه اندازی قالب مورد نظر خود دچار مشکل هستید و بنابه هر دلیلی نمیتوانید تم و پوسته مورد نظر خود را نصب نمایید ، میتوانید با انتخاب خدمات نصب و راه اندازی قالب بعد از اتمام خرید شما ، تیم پشتیبانی ما محصول خریداری شده را برایتان نصب کرده و اطلاعات نصب را برای شما ارسال خواهد کرد